Ý kiến chỉ đạo, điều hành;ykcddh

Display portlet menu
end portlet menu bar
V/v thống nhất bổ sung các chỉ tiêu về phát triển bền vững (25/11/2020)

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6822/UBND-TH ngày 24/11/2020 về việc thống nhất bổ sung các chỉ tiêu về phát triển bền vững

 • Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (25/08/2020)

  Thông báo số 2523/TB-VP ngày 24/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

 • V/v tăng cường công tác chống khai thác IUU (24/08/2020)

  Công văn số 5029/UBND-NNTN ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác chống khai thác IUU

 • Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (23/08/2020)

  Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Vcông nhận xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 • V/v trình tự, thủ tục thực hiện các chương trình, dự án, công trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (21/08/2020)

  Công văn số 4998/UBND-XD ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc trình tự, thủ tục thực hiện các chương trình, dự án, công trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 • Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 (20/08/2020)

  Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020