Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh.

  Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp Nông thôn, thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 •           Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

 •           Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 • Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp (bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác) qua mạng điện tử tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

 •           Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

 • Trang đầu 1 Trang cuối

Hình ảnh hoạt động;hahd

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Hình. Đồng chí Phan Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thành
 • Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Thành báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến tháng 2/2021
 • Đoàn công tác làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thành về xây dựng nông thôn mới nâng cao
 • Đồng chí Lê Quân Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Đồng chí Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Đồng chí Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với lãnh đạo xã Tân Hưng trước khi trao tặng tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 • Đồng chí Trần Thị Thùy Dương, Bí thư Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi trao tặng tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn