Danh mục tình hình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (11/12/2019)
 • Danh mục dự án chấm dứt hoạt động (11/12/2019)

  Đầu tư nước ngoài;dtnn

  Display portlet menu
  end portlet menu bar
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (11/12/2019)

          Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Kế hoạch đến bạn đọc: