Tin vắn

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

06/08/2020 06:30
    Màu chữ Cỡ chữ

     Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh có Công văn số 4693/UBND-KGVX về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone;

     Theo đó, giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan có liên quan triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone theo nội dung Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian triển khai kể từ ngày 01/8/2020.

     Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối