Tin vắn

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2020

31/07/2020 05:17
    Màu chữ Cỡ chữ

     Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Cà Mau đã giao đến nay 3.541,045 tỷ đồng, tính đến ngày 20/7/2020, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 1.750,112 tỷ đồng, bằng 49,4% tổng kế hoạch vốn năm 2020, cụ thể:

     1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.057,745 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch vốn, trong đó:

     - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 743,181 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn;

     - Vốn xổ số kiến thiết            : 293,564 tỷ đồng, bằng 32,9% kế hoạch vốn;

     - Vốn vay lại ngân sách địa phương : 21 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn.

     2. Vốn ngân sách Trung ương: 692,367 tỷ đồng, bằng 45,1% kế hoạch vốn, trong đó:

     - Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư phát triển): 69,023 tỷ đồng, bằng 33,3% kế hoạch vốn;

     - Vốn các chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể: 396,192 tỷ đồng, bằng 49,2% kế hoạch vốn;

     - Vốn nước ngoài (ODA): 155,152 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn;

    - Vốn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020: giải ngân 72 tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch vốn./.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối