Tin vắn

Tình hình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020

24/07/2020 03:15
    Màu chữ Cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận mới 09 khoản viện trợ với giá trị cam kết là 3.192.352 USD, tương đương 74,222 tỷ đồng.

Lũy kế đến đến nay toàn tỉnh đã có 18 khoản viện trợ đang triển khai với giá trị cam kết toàn dự án là 4.663.082 USD, tương đương 108,416 tỷ đồng; thực tế giải ngân là 65.848 USD, tương đương 1,530 tỷ đồng./.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối