Tin vắn

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau

04/08/2020 05:51
    Màu chữ Cỡ chữ

   Ngày 03/8/2020, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau.

   Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

   Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong tỉnh không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải quyết tâm nỗ lực, cố gắng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới với phương châm “Chặt chẽ, kịp thời, bình tĩnh”.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối