Tin vắn

Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

08/04/2020 09:35
    Màu chữ Cỡ chữ

 

     Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

     Theo đó, bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

     Cụ thể bổ sung ngành nghề khác được ưu đãi đầu tư: Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

     Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2020./.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối