Tin vắn

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 21/8/2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/08/2020 03:45
    Màu chữ Cỡ chữ

 

 

     Tính từ đầu năm đến ngày 21/8/2020, tỉnh Cà Mau, giải ngân vốn đạt trên 1.988,7 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách địa phương trên 1.162,9 tỷ đồng, đạt 57,8 %; vốn trung ương trên 825,8 tỷ đồng, đạt 47,3%. Tổng giải ngân vốn đầu tư công các năm trước chuyển sang năm 2020, đạt gần 158,7 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch.

     Nguyên nhân giải ngân vốn chậm liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều nơi còn chậm; văn bản hướng dẫn chưa thống nhất; quy trình thủ tục thanh quyết toàn phức tạp; năng lực chủ đầu tư hạn chế; tổ chức triển khai còn nhiều bất cập; vai trò của người đứng đầu chưa quyết liệt; công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, giải ngân vốn dẫn đến phân bổ không hết vốn theo kế hoạch; các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc; ảnh hưởng của dịch bệnh,…

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối