Tin vắn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cà Mau: ước thực hiện đến hết tháng 01/2021 đạt khoảng 93,7 % kế hoạch vốn

18/01/2021 07:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Đến ngày 30/12/2020, tỉnh Cà Mau, giải ngân vốn đạt trên 3.348 tỷ đồng, bằng 83,2% kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang. Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã giải ngân 2.982 tỷ đồng, bằng 82,4% kế hoạch (cùng kỳ năm 2019 giải ngân 2.240,6 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch vốn); ước thực hiện đến hết tháng 01/2021 đạt khoảng 93,7 % kế hoạch vốn.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối