Tin vắn

Công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

08/04/2020 09:22
    Màu chữ Cỡ chữ

          Ngày 30/3/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể gồm 02 Nghị quyết sau:

          Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về tiêu chí dự án đầu tư trọng điểm nhóm C của tỉnh Cà Mau; Nghị Quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cà Mau./.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (16/10/2020)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối