Tin vắn

Công nhận xã Phú Thuận, huyện Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

16/10/2020 05:30
    Màu chữ Cỡ chữ

Theo kết quả thẩm định, đến nay xã Phú Thuận, huyện Phú Tân đã đạt được 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phú Thuận, huyện Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Phú Tân tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Phú Thuận duy trì, phát triển các tiêu chí nông thôn mới (trong đó, đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu, tiêu chí như: Tổ chức sản xuất, thu nhập, an ninh trật tự, môi trường và an toàn thực phẩm,...) để đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch trong thời gian tới./.

Các tin khác

  • (18/01/2021)
  • (25/08/2020)
  • (06/08/2020)
  • (04/08/2020)
  • (31/07/2020)
  • (24/07/2020)
  • (08/04/2020)
  • (08/04/2020)
  • Trang đầu 1 Trang cuối