Tin sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết của Luật Doanh nghiệp

14/04/2021 07:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng - an ninh và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh minh họa.

Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới; cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập; Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Về trách nhiệm thị hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp nhà nước với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (29/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (20/04/2021)
 • (19/04/2021)
 • (16/04/2021)
 • (15/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (09/04/2021)
 • (06/04/2021)
 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối