Tin sự kiện

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

06/04/2021 09:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Như giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện, lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch, y tế, giáo dục - đào tạo, hạ tầng công nghệ thông tin.

Ảnh minh họa

- Theo đó, cụ thể các lĩnh vực thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư là:

Giao thông vận tải gồm có lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Lưới điện, nhà máy điện gồm lĩnh vực: năng lượng tái tạo, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện hạt nhân, lưới điện. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, riêng dự án năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ trở lên.

Nước và xử lý chất thải gồm thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

Y tế gồm có cơ sở khám chữa bệnh, y tế dự phòng, kiểm nghiệm. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.

Giáo dục - Đào tạo gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.

Hạ tầng công nghệ thông tin như kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

-Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định này quy định gồm:   

 Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà đầu tư có cam kết sử dụng nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án với giá trị công việc chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư quốc tế có cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước để thực hiện dự án với giá trị chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nếu nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng mức cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu. Riêng trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận./.

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (29/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (20/04/2021)
 • (19/04/2021)
 • (16/04/2021)
 • (15/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (09/04/2021)
 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối