Tin sự kiện

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2021 của tỉnh Cà Mau

09/04/2021 08:30
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh có Báo cáo số 87/BC-UBND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3, năm 2021 như sau:

Ảnh minh họa

Tổng sản lượng thủy sản tháng 3 đạt 50.000 tấn, tăng 1% so tháng trước; trong đó sản lượng tôm đạt 17.750 tấn, tăng 6% so tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 150.500 tấn, bằng 24,3% kế hoạch, tăng 2,7% so cùng kỳ; trong đó sản lượng tôm đạt 52.500 tấn, bằng 23,3% kế hoạch, tăng 7,3% so cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm thâm canh ổn định, lũy kế 8.530,8 ha/13.955 hộ (trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh tăng 65 ha; lũy kế 2.997 ha/3.009 hộ); diện tích thả nuôi đạt 55,5% diện tích nuôi. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến tăng 4.028 ha, lũy kế 158, 019 ha, diện tích thả nuôi đạt 98% diện tích nuôi.

Xây dựng nông thôn mới đến cuối quý I, có 43/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 52,4%; ngoài ra có 01 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí (xã Khánh Bình Đông huyện Trần Văn Thời); có 08 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, có 26 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 9,7% so với tháng trước, lũy kế quý I tăng 12,7% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 85 triệu USD gấp đôi so với tháng trước, lũy kế 180,8 triệu USD, đạt 16,4% kế hoạch tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 163 triệu USD, bằng 15,6% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ; phân đạm ước đạt 17,7 triệu USD, bằng 32,2% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5 triệu USD, lũy kế 33,8 triệu USD.

Tính đến ngày 31/3/2021, thu ngân sách đạt 1.625,4 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm, giảm 19,9% so cùng kỳ; chi ngân sách đạt 2.556,5 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, giảm 23% so cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đã giải ngân 293,9 tỷ đồng, bằng 9,6%  kế họach vốn năm 2021. Có 42 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 393,3 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay có 108 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 500,2 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 4,6 tỷ đồng/doanh nghiệp. Thu hút thêm 01 dự án đầu tư với tổng mức vốn đăng ký 1,995 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút 03 dự án đầu tư mới với tổng vốn 2,010 tỷ đồng bao gồm 01 dự án thuộc khu công nghiệp với tổng vốn 12 tỷ đồng; cùng kỳ thu hút được 04 dự án với tổng vốn đăng ký 466,9 tỷ đồng.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh ổn định, các lĩnh vực đều phát triển so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản tăng 2,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 13,5%; thu ngân sách giảm 20,6% so với cùng kỳ./.

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (29/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (20/04/2021)
 • (19/04/2021)
 • (16/04/2021)
 • (15/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (06/04/2021)
 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối