Tin hoạt động

Học tập và nghiên cứu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghiên cứu Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025”

08/04/2021 08:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2020  2025 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Sáng ngày 08/4/2021, Đảng ủy Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập và nghiên cứu các Nghị quyết và Văn kiện của Đảng. Dự và chủ trì, triển khai có đồng chí Phan Hoàng Vũ (TUV) - Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Trần Công Khanh - Phó Giám đốc Sở và gần 30 đảng viên cơ quan tham dự.

(Bí thư Đảng bộ Sở triển khai Nghị quyết cho toàn thể công chức, đảng viên và người lao động)

Đồng chí Phan Hoàng Vũ (TUV) - Bí thư Đảng bộ Sở, đã quán triệt đến toàn thể công chức, đảng viên và người lao động cơ quan rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của nước đất nước. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam...

(Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

(Tài liệu học tập và nghiên cứu Nghị quyết - Văn kiện của Đảng)

Bên cạnh được học tập và tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng do đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt; toàn thể đảng viên, công chức, người lao động toàn cơ quan còn được đồng chí đồng chí Trần Công Khanh - Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2020  2025; trong đó đ/c Khanh nêu, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, điễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau đã thành công tốt đẹp. Chủ đề Đại hội đề ra đó là “ Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng như: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới...

Qua một ngày triển khai và học tập các Nghị quyết của Đảng, thay mặt cho Đảng ủy Sở, đ/c Bí thư Đảng bộ Sở đề nghị toàn thể đảng viên cơ quan, tùy theo nhiệm vụ công tác của từng cá nhân và đơn vị mình, phải vận dụng sáng tạo để thực chất đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và đề nghị từng cá nhân sau khi được quán triệt Nghị quyết theo nhiệm cụ cụ thể của minh, vận dụng viết Bản thu hoạch nộp về Đảng ủy Sở./.

Trần Hoàng Khởi

Các tin khác

 • (08/02/2021)
 • (26/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • Trang đầu 123456789 Trang cuối