Thông tin cần biết

Công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời

09/09/2020 11:45
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã công bố Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời trên trang Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://muasamcong.mpi.gov.vn/), với một số thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời.

2. Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời được triển khai thực hiện nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở hình thành khu dân cư đô thị theo quy hoạch được duyệt.

3. Quy mô đầu tư của dự án:

- Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cây xanh,

- Đầu tư xây dựng công trình nhà ở.

- Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội bao gồm: Công trình dịch vụ công cộng (Trường học, Y tế, Văn hóa,); công trình kinh doanh dịch vụ, thương mai,…

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 667.142.822.251 đồng, trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng: 347.863.680.000 đồng.

- Chi phí xây dựng nhà ở: 261.978.462.558 đồng.

- Chi phí tư vấn lựa chọn nhà đầu tư: 1.245.679.693 đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án hoàn trả chi phí theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng: 56.055.000.000 đồng.

5. Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh)

6. Thời hạn hoạt động dự án: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014.

7. Tiến độ đầu tư: Dự kiến 60 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực hoặc từ khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

8. Địa điểm thực hiện: Khóm 7, 8, 9 thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời.

Hình. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

9. Diện tích khu đất: 39,36 ha.

10. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch được phê duyệt.

11. Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư khóm 8, 9 và điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khóm 1, khóm 2 và khóm 3 thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời được Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phê duyệt tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 04/6/2014; Quy hoạch chung đô thị Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 16/12/2014.

12. Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng.

13. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh)

14. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải theo quy định (Ngày đăng tải: 17 giờ 17 phút ngày 08/9/2020; Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 17 giờ 15 phút ngày 08/10/2020).

15. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: Số 91 - 93, Lý Thường Kiệt, phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0290.3831.332.

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

 • (16/04/2021)
 • (26/03/2021)
 • (15/03/2021)
 • (21/08/2020)
 • (21/08/2020)
 • (13/08/2020)
 • (05/08/2020)
 • (04/08/2020)
 • (27/03/2020)
 • (17/03/2020)
 • Trang đầu 12 Trang cuối