Thông tin cần biết

Công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư Nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

21/08/2020 02:15
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã công bố Dự án đầu tư Nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau trên trang Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://muasamcong.mpi.gov.vn/), với một số thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư Nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau.

2. Mục tiêu đầu tư: Dự án nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở như người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang,…

3. Quy mô đầu tư của dự án:

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án có tổng diện tích 3,44ha, bao gồm các hạng mục:

- Phần công trình: Xây dựng mới 05 block nhà ở với quy mô 247 lô đất (trong đó: 20 lô đất xây dựng nhà ở kinh doanh, 227 lô đất xây dựng nhà ở xã hội dạng thấp tầng liền kề).

- Phần hạ tầng kỹ thuật: San nền, Giao thông (vỉa hè + mặt đường), cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước và cây xanh.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 107.824.640.750 đồng, trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng: 30.402.720.000 đồng.

- Chi phí xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại: 77.089.983.750 đồng.

- Chi phí tư vấn lựa chọn nhà đầu tư: 331.937.000 đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án hoàn trả chi phí tư vấn lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

5. Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

6. Thời hạn hoạt động dự án: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014.

7. Tiến độ đầu tư: Dự kiến 60 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực hoặc từ khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

8. Địa điểm thực hiện: Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

9. Diện tích khu đất: 3,44 ha.

10. Mục đích sử dụng đất: Toàn bộ diện tích đất ở trong khu đất được sử dụng để bố trí nhà ở xã hội dạng thấp tầng (chiếm 80%) và nhà ở kinh doanh thương mại (chiếm 20%).

11. Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu dân cư phường Tân Xuyên (Khu D), thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500.

12. Hiện trạng khu đất: Nhà nước đang quản lý.

13. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

14. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải theo quy định (Ngày đăng tải: 16 giờ 38 phút ngày 19/8/2020; Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 16 giờ 45 phút ngày 18/9/2020).

15. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: Số 91 - 93, Lý Thường Kiệt, phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0290.3831.332.

  (Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

 • (16/04/2021)
 • (26/03/2021)
 • (15/03/2021)
 • (09/09/2020)
 • (21/08/2020)
 • (13/08/2020)
 • (05/08/2020)
 • (04/08/2020)
 • (27/03/2020)
 • (17/03/2020)
 • Trang đầu 12 Trang cuối