Thông tin cần biết

Công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn

21/08/2020 03:00
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã công bố Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn trên trang Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://muasamcong.mpi.gov.vn/), với một số thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn.

2. Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn được triển khai thực hiện nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở hình thành khu dân cư đô thị theo quy hoạch được duyệt.

3. Quy mô đầu tư của dự án:

- Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án có tổng diện tích 57,59ha (Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định), bao gồm các hạng mục:

+ Phần công trình: Xây dựng mới nhà ở chia lô, đất khác ngoài đơn vị ở theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

+ Phần hạ tầng kỹ thuật: San nền, Giao thông (vỉa hè + mặt đường), cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước và cây xanh,....

- Dự án có tổng diện tích 57,59ha theo bản đồ quy hoạch tổng mặt băng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000 là căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu Dịch vụ - Dân cư Năm Căn thuộc Khu kinh tế Năm Căn, tỷ lệ 1/2000 và Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn, huyện Năm Căn, tỷ lệ 1/500.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 645.255.398.325 đồng, trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng: 424.783.840.000 đồng.

- Chi phí xây dựng nhà ở thương mại: 125.927.110.400 đồng.

- Chi phí tư vấn lựa chọn nhà đầu tư: 1.194.974.448 đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án hoàn trả chi phí theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng: 93.349.473.477 đồng.

5. Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

6. Thời hạn hoạt động dự án: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014.

7. Tiến độ đầu tư: Dự kiến 60 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực hoặc từ khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

8. Địa điểm thực hiện: Khu kinh tế Năm Căn, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Hình. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

9. Diện tích khu đất: 57,59ha.

10. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch được phê duyệt.

11. Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/2000.

12. Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng.

13. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

(Như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

14. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải theo quy định (Ngày đăng tải: 16 giờ 38 phút ngày 19/8/2020; Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 16 giờ 35 phút ngày 18/9/2020).

 15. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: Số 91 - 93, Lý Thường Kiệt, phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0290.3831.332.

 (Kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nguyễn Tấn Để

Các tin khác

 • (16/04/2021)
 • (26/03/2021)
 • (15/03/2021)
 • (09/09/2020)
 • (21/08/2020)
 • (13/08/2020)
 • (05/08/2020)
 • (04/08/2020)
 • (27/03/2020)
 • (17/03/2020)
 • Trang đầu 12 Trang cuối