Quy hoạch – Kế hoạch phát triển KTXH

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

05/07/2017 02:46
    Màu chữ Cỡ chữ

       Theo đó, thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2016 đến hết năm 2020, với tổng mức vốn thực hiện 306.660 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương 22.460 tỷ đồng (bao gồm: vốn đầu tư phát triển 21.900 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 560 tỷ đồng), vốn ODA 14.200 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác 270.000 tỷ đồng.

       Chương trình triển khai thực hiện 3 nội dung, nhiệm vụ chính như sau:

       (1) Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gồm: hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ảnh minh họa.

       (2) Hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, gồm: hỗ trợ củng cố, tu bổ hệ thống đê sông, đê biển; công trình phòng chống úng ngập, triều cường; hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước ngọt trên các đảo đông dân cư.

(       3) Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư: quy hoạch bố trí ổn định dân cư các vùng (thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất cho các hộ; bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư.

       Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương; đề xuất xây dựng và triển khai các dự án của địa phương thực hiện Chương trình; xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trung hạn và hàng năm của địa phương, gửi chủ Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình do địa phương quản lý; định kỳ báo cáo chủ Chương trình tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương; tổ chức sơ kết và tổng kết Chương trình ở địa phương theo quy định.
 

Các tin khác

 • (09/12/2019)
 • (01/08/2019)
 • (01/02/2018)
 • (21/07/2017)
 • (27/06/2017)
 • (05/06/2017)
 • (22/05/2017)
 • (06/05/2016)
 • (18/03/2016)
 • (14/03/2016)
 • Trang đầu 12 Trang cuối