Quy hoạch – Kế hoạch phát triển KTXH

Tỉnh Cà Mau có 8 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

27/06/2017 02:52
    Màu chữ Cỡ chữ

Theo đó, giai đoạn 2017 – 2020, cả nước có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Ảnh minh họa: Một tuyến lộ giao thông nông thôn được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135.

Riêng đối với tỉnh Cà Mau có 08 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, gồm: xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời), 04 xã: Khánh Hòa, Khánh Thuận, Nguyễn Phích, Khánh Lâm (huyện U Minh) và 03 xã: Thanh Tùng, Quách Phẩm Bắc, Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi).

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết địnhsố 900/QĐ-TTg có hiệu lực.

Nguyễn Đăng Khoa

Các tin khác

 • (09/12/2019)
 • (01/08/2019)
 • (01/02/2018)
 • (21/07/2017)
 • (05/07/2017)
 • (05/06/2017)
 • (22/05/2017)
 • (06/05/2016)
 • (18/03/2016)
 • (14/03/2016)
 • Trang đầu 12 Trang cuối