Học tập và nghiên cứu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghiên cứu Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025” (08/04/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2020  2025 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

 • Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm, tặng quà Tết cho các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (08/02/2021)

  Chiều ngày 06/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn thăm và chúc Tết cho các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc ông Phan Hoàng Vũ làm Trưởng đoàn

 • Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (26/01/2021)

  Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

 • Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 kết hợp ra mắt Sàn giao dịch Thương mại điện tử và Không gian khởi nghiệp (22/01/2021)

  Chiều ngày 21/01/2021, tại Tòa nhà iPEC, số 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; iPEC tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng thời, ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau

 • Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau” (22/01/2021)

  Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định quy định “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”.

  Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC Quý I năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (15/04/2021)

  Thực hiện Quyết định số 21/2019/QD-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết của Luật Doanh nghiệp (14/04/2021)

  Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

 • Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (14/04/2021)

  Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2021 của tỉnh Cà Mau (09/04/2021)

  Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh có Báo cáo số 87/BC-UBND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3, năm 2021 

 • Nghị định số 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (06/04/2021)

  Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Như giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện, lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch, y tế, giáo dục - đào tạo, hạ tầng công nghệ thông tin.