Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
  • (16/11/2015)

    Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.”

 
  • (05/08/2015)

    Từ ngày 20 đến ngày 23/7/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn “Luật Đầu tư năm 2014, nâng cao nghiệp vụ xúc tiến đầu tư, chính sách pháp luật về đầu tư, quản lý đầu tư nước ngoài” cho cán bộ khu vực phía Nam.

 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu