Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 • CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TIẾP NHẬN KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGO) Ở TỈNH CÀ MAU 22/01/2015

  Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động viện trợ PCPNN trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư làm cơ quan chủ trì, tổ chức thẩm định các khoản viện trợ PCPNN theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 • CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TIẾP NHẬN KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGO) Ở TỈNH CÀ MAU  (22/01/2015)
 • Tổ chức khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà mau  (12/01/2015)
 • Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau  (12/01/2015)
 
 • (06/01/2015)

  Khi hỏi về đồng chí Trần Công Khanh, Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, mọi người trong Sở đều có chung nhận xét: đồng chí là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao; gần 15 năm gắn bó với công việc, đồng chí luôn là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp mến phục.

 •  (06/01/2015)
 •  (22/12/2014)
 •  (22/12/2014)
 •  (22/12/2014)
 
 
 • (06/01/2014)

  Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011- 2020; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Đề án Phát triển nhân lực ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013 - 2020 và được Giám đốc Sở quyết định phê duyệt theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

 •  (06/01/2014)
 •  (16/04/2012)
 
 • (28/06/2013)

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu