Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng Hệ thống một cửa điện tử (ISO điện tử) năm 2017 28/12/2016

    Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư  luôn quan tâm, chú trọng việc ứng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành tại Sở, phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, từ đó thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội.

 
  •  (03/02/2017)
  •  (28/12/2016)
  •  (12/12/2016)
  •  (15/11/2016)
 
 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu