Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 • KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA DU LỊCH MŨI CÀ MAU CƠ HỘI ĐẦU TƯ CÒN BỎ NGỎ 26/05/2015

  Khu Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau có vị trí quan trọng đối với lĩnh vực du lịch của tỉnh Cà Mau và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 29/02/2012.

 
 
 
 • (25/03/2015)

  Năm 2014, tỉnh Cà Mau được Trung ương giao thực hiện 13 Chương trình MTQG. Tổng kinh phí thực hiện là 122.967 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp là 90.202 triệu đồng, vốn nước ngoài là 10.965 triệu đồng và vốn huy động là 21.800 triệu đồng. Nếu chỉ tính phần vốn ngân sách trung ương thì so với kế hoạch vốn năm 2013 giảm 36,22% (tương đương 56.961 triệu đồng). 

 •  (25/03/2015)
 •  (18/03/2015)
 •  (18/03/2015)
 •  (06/01/2014)
 
 • (28/06/2013)

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu