Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 • Ông Trần Văn Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 20/11/2014

  Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND  ngày 21/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và Công  văn số 3395/UBND-XD ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; ngày 14 – 15/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho 60 học viên. Trong đó có 31 người là cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố Cà Mau; 29 người của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu giới thiệu và hướng dẫn thực hành tổ chức đấu thầu, dự thầu một số gói thầu cụ thể trên hệ thống. Tỉnh Cà Mau đang chuẩn bị điều kiện để mở rộng việc thực hiện công tác đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh./.

   

 • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG  (20/11/2014)
 • Hoạt động của tổ chức Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2014  (19/11/2014)
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.  (02/10/2014)
 
 • (20/11/2014)

  Ông Trần Văn Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

  Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND  ngày 21/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và Công  văn số 3395/UBND-XD ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; ngày 14 – 15/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho 60 học viên. Trong đó có 31 người là cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố Cà Mau; 29 người của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu giới thiệu và hướng dẫn thực hành tổ chức đấu thầu, dự thầu một số gói thầu cụ thể trên hệ thống. Tỉnh Cà Mau đang chuẩn bị điều kiện để mở rộng việc thực hiện công tác đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh./.

   

 •  (20/11/2014)
 •  (19/11/2014)
 •  (14/11/2014)
 •  (11/09/2014)
 
 • (09/09/2014)

  Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nhiều thủ tục đăng ký rườm rà, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cụ thể quy định việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ website http://dangkykinhdoanh.gov.vn

 •  (09/09/2014)
 •  (09/09/2014)
 •  (30/07/2014)
 •  (14/07/2014)
 
 • (06/01/2014)

  Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011- 2020; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Đề án Phát triển nhân lực ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013 - 2020 và được Giám đốc Sở quyết định phê duyệt theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

 •  (06/01/2014)
 •  (16/04/2012)
 
 • (28/06/2013)

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu