Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
  • CÀ MAU BÀN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH CÀ MAU NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 08/08/2016

    Những năm gần đây, PCI đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ, đại diện cho nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương. Doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến PCI như công cụ hỗ trợ quan trọng để quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, mặc dù Cà Mau đã có những nổ lực, quyết tâm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nhưng so với các tỉnh, thành phố của cả nước, xếp hạng PCI của tỉnh Cà Mau vẫn còn ở vị trí rất khiêm tốn, với thứ hạng PCI thấp đã ảnh hưởng đến cảm nhận của các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Cà Mau, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

  • CÀ MAU BÀN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH CÀ MAU NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO  (08/08/2016)
  • TỔ CHỨC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ THEO QUY ĐỊNH MỚI - TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU  (05/07/2016)
  • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP MỚI PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN  (16/06/2016)
 
 
 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu