Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
  • Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công 22/05/2017

    Quy định trên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 và thay thế Thông tư số 05/2017-BKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. 

 
 
  • (22/05/2017)

    Quy định trên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 và thay thế Thông tư số 05/2017-BKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. 

 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu