Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
  • (24/02/2016)

    Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng trong hướng dẫn doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên trong việc giúp đỡ, phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật. Một số quy định về thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP như sau:

 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu