Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 • Triển khai, thực hiện Luật Đầu tư năm 2014 28/07/2015

  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật Đầu tư năm 2014).

 
 • (15/07/2015)

  Thực hiện Quyết định số 136-QĐ/ĐU ngày 15/6/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau Công nhận đảng viên chính thức, chiều ngày 10/7/2015 Chi bộ I - trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Mai Thị Kiều Nhiên.

 •  (15/07/2015)
 •  (08/07/2015)
 •  (03/07/2015)
 •  (01/06/2015)
 
 
 
 • (28/06/2013)

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu